Particuliere tuinen

In een eerste constructief gesprek wordt kennis genomen van alle wensen van de klant. Daarna wordt een schetsontwerp en een eerste kostenraming opgemaakt en voorgesteld, uiteraard vrijblijvend.

Na goedkeuring worden alle nodige plannen en meetstaten opgemaakt om een aantal prijsoffertes op te vragen bij de nodige aannemers.

In een tweede luik kan ons gevraagd worden om ook voor de opvolging van de totale uitvoering in te staan, wat wij met veel enthousiasme & vakkennis zullen aanvaarden. Zo hebben wij het nog liever!

Neem nu contact op!