Aanpak

Cofrad benadert elke opdracht als architectuur van de buitenruimte. Een goed ontwerp moet naadloos overgaan in zijn omgeving en voldoen aan de eisen van de gebruiker.

Elk project start bij een grondige studie. Daarbij horen opmetingen, grondontledingen, juridische staat van het terrein, ...

Daarna volgen de ontwerp- & uitvoeringsplannen, kostenberekening & meetstaten, veiligheidsprocedures & opleveringsdocumenten.

Na het studiewerk kan de klant in een tweede luik beroep op ons doen om de uitvoering van het project tot de definitieve oplevering op te volgen. Zowel op vlak van correcte uitvoering als het volgen van de vooropgestelde uitvoeringstermijn, als het volgen van de veiligheidsprocedures.

Neem nu contact op!